Veiligheid

Veiligheid op het werk is binnen ons bedrijf een belangrijk uitgangspunt. Je zorgt voor elkaar, let op elkaar, neemt verantwoordelijkheid. Veiligheid heeft te maken met ontwerpen én de uitvoering. Veiligheid draait om mensen! Bij ARBO-wet (1983) is veel geregeld. Jaren later (1994) werden (niet wettelijk verplichte) VCA-certificeringen ingevoerd. Verhoging van de veiligheid voor werknemers in risicovolle omstandigheden was het doel. Net zoals Schipper gingen bouw- en installatiebedrijven hier mee aan de slag en hebben al jaren een VCA*2017/6.0-bedrijfscertificering. Tevens hebben al onze werknemers hun persoonlijke VCA-diploma. Voorts is Schipper Electrotechniek BV  BRL-6000 gecertificeerd. En uiteraard voldoen we aan BHV-eisen. Terecht eisen opdrachtgevers (en verzekeraars) een bewust veiligheidsbeleid.

Veiligheidsladder komt er aan. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot ontwikkeling van het begrip ‘Veiligheidsladder’. Dat heeft niet direct met fysiek klimmen te maken.
Het is een meetinstrument voor het veiligheidsbewustzijn binnen ondernemingen.
Toepasbaar op alle afdelingen en alle activiteiten van een onderneming.

De Veiligheidsladder toont het veiligheidsbewustzijn in 5 treden. Als onderneming werken aan je positie op de Veiligheidsladder wordt een aanbestedingscriterium. Net zoals VCA dat was. De Veiligheidsladder is een initiatief van partijen die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Ook wat veiligheid betreft streven wij naar de hoogste treden. Veiligheid is een morele plicht.

 

© Copyright - Schipper Electrotechniek | tech: dodo.nl | design: studioviv.nl | advies & copy: #anjobrombacher