PREFAB
Al in het vroegste stadium van deze bouwmethode zijn wij ingestapt. Als installatiepartner van innovatieve opdrachtgevers. Mede te danken aan onze ervaring met ontwerpen en engineeren in 3D BIM. Onmiskenbaar verandert ‘prefab’ het werk op de bouwplaats. Doorlooptijden worden korter, faalkosten dalen en werkomstandigheden verbeteren. Ook in prefab beheersen we het hele traject, van PvE naar SO, VO, DO en realisatie. Daarbij is perfectie in het voortraject een absolute voorwaarde. Dat bereiken we vooral door transparante communicatie. Dus onderlinge afstemming in het besef dat we het alleen samen kunnen maken. De producent van prefab elementen speelt daarbij een sleutelrol.
Ontwerp- en engineering stemmen we in overleg af op technisch én economisch haalbare mogelijkheden. En ja, het prefab-voortraject is relatief uren-intensief. De realisatiefase maakt dat echter meer dan goed. Daarmee is prefab bij uitstek geschikt voor betaalbare seriematige gestandaardiseerde woningbouw. Blokkeert die uniformiteit het aanbieden van kopersopties? Soms wel, ook hier ligt een uitdaging voor elk ‘prefab’-team, van architect tot en met installateur.

© Copyright - Schipper Electrotechniek | tech: dodo.nl | design: studioviv.nl | advies & copy: #anjobrombacher